Outsourcing sparar pengar inom metallindustrin


Djupdragning används idag vid tillverkning av många produkter och det finns stora fördelar med att outsourca processen. CK Deep Drawing har en särskilt hög grad av automatisering och kan därmed bidra effektivt till ett kostnadssänkande projekt om vi får tar över djupritningsprocessen.

 

CK deepdrawing djupritning nytt verktyg kan anpassas

En av de saker som inte många känner till är att både nya och befintliga verktyg kan byggas om/anpassas och användas i CK Deep Drawings produktion. Det gör att företaget med stor fördel kan lägga ut djupritningsprocessen på entreprenad. CK Deep Drawing är specialist på djupritning och kan med sin högteknologiska produktion göra flera processer samtidigt och på så sätt bidra effektivt till att sänka kostnaderna.

 

Materialbesparing med djupritning

En annan viktig poäng är att en produkt som idag tillverkas i plast kan tillverkas i stål med användning av djupdragning. Processen går mycket snabbare och produkten är starkare samtidigt som ekonomin är bättre.

 

Stora inhousekostnader hos företagen

Många företag har ett tydligt fokus på att producera själva, och gör inga beräkningar på vad som kan sparas genom att lägga ut delar av produktionen. Det kan finnas många anledningar till detta, men det är en bra idé att utvärdera processerna minst en gång om året, säger Peter Møller från CK Deep Drawing: “Många företag kommer till oss och är överraskade över hur effektivt vi kan producera, och därmed hur kostnadseffektiv produkten blir. Det betyder mycket för kunderna när det gäller deras konkurrenskraft.”

 

CK Deep Drawing som totalleverantör

CK Deep Drawing kan fungera som totalleverantör genom hela produktionsprocessen, från rådgivning till fastställande av förädling till leverans och CK Deep Drawing kan lagerhålla produkterna i efterhand.

Djupt drag finns i produkter för fordonsindustrin, i lampor, golvvärmeplattor, ståltoaletter, ventilationsdelar, pumpar, lantbruksmaskiner mm. Det vill säga, praktiskt taget alla komponenter kan blankhärdas för djupdragning.

Skriv till oss

+45 7627 3232