Kvalitetssäkring

Precision och omtanke är väsentliga värden för oss när vi ger råd, förbättringsförslag och produktionskapacitet. Därför är kvalitetssäkring en naturlig del av vår vardag och vårt sätt att tänka.

En hög nivå av professionell kvalitet

CK Deep Drawing strävar efter att framstå som en trovärdig, ärlig och attraktiv partner som producerar och levererar produkter på en kvalitetsnivå som möter och överträffar kundernas krav och förväntningar. Pålitlighet, trovärdighet och ansvarighet är viktiga riktmärken för oss.

Med vår mångåriga erfarenhet och stabila och kompetenta personal kan vi ofta tillföra extra värde till kundens produkt. Om vi bedömer att något kan göras bättre – antingen i materialval, process eller form, så levererar vi gärna kvalificerade tillägg. Detta ger ofta både besparingar och en bättre produkt. Det är en naturlig del av vår förbättringsförslag med kunden.

Våra specialiserade 3D-simuleringsverktyg är perfekta för att visualisera och testa lösningarna, så vi säkerställer därmed att alla krav uppfylls inför utveckling och produktion av verktyget.

Löpande kontroll och verifiering av produkter under utveckling och produktion utförs bl.a. på vår 3D-koordinatmätmaskin från Wenzel.

Vi lagrar och säkerställer relevant kontroll- och testdata i enlighet med kundens krav.

Kvalitetsledning och kontroll

Vi garanterar våra kunder en hög och jämn kvalitet och vi är självklart certifierade enligt DS/EN ISO 9001:2015 standarden, vilket ger våra kunder en trygghet för en enhetlig och professionell hantering av uppgifterna varje gång.

Certifikatet kan ses här: ISO 9001:2015 Certifikat (PDF)

Om så önskas hanterar och dokumenterar vi även aktiviteter och validering under utveckling med hjälp av PPAP, som är en del av den internationella standarden för kvalitetsledning IATF 16949.

110 års erfarenhet av metallbearbetning

Sedan 1910 har CK Deep Drawing varit en stabil, trovärdig och kvalitetsmedveten partner för dansk och utländsk industri. Idag är maskinparken stor och modern, matchar den globala marknaden och ger en “state of the art” prestanda inom avancerad plåtbearbetning och efterbehandling.

Skriv till oss

+45 7627 3232