Högteknologiska maskiner

Högteknologisk maskinpark – Att lägga ut delar av din produktion på entreprenad till oss är säkert och effektivt. Vi har en flexibel och kostnadsbesparande produktion som kan komplettera din produktion på ett professionellt sätt.

Effektiv outsourcing

Med vår högteknologiska maskinpark är vi starka i den allt hårdare och mer globaliserade konkurrensen.

Att lägga ut delar av din produktion till oss är effektivt. Vi har en flexibel och kostnadsbesparande produktion, som kan komplettera din produktion, och du kan avropa dina produkter efter behov.

Vi investerar ständigt i nya automationslösningar som kan göra våra kunders konkurrenskraft starkare och vi har fingret på pulsen i förhållande till vad som händer inom metallbearbetning.

Flexibel och kostnadsbesparande produktion

Våra presslinjer är försedda med robotar, som hanterar arbetsstycket genom olika pressprocesser.

Vi ställs ofta inför väldigt korta deadlines och ser därför till att kunna byta produktion väldigt snabbt.

Det finns inga mellanlager i vår produktion och processerna är effektiva och automatiserade.

Robotar hanterar förflyttning av föremål och element till och från pressarna med ett mycket litet behov av arbetskraft.

Presslinje 1

4 djupdragning hydraulpressar med en presskraft på 500, 400, 315 och 250 ton. Linjen är helautomatisk och 5 robotar hanterar plockning och plats genom processerna. Linjen är coil baserad upp till 1250 mm bred och 0,7 – 6 mm tjock.

Presslinje 2

2 st djupdragning hydraulpressar med en presskraft på 1000 och 500 ton. Linjen är helautomatisk och 2 robotar hanterar plockning och plats genom processerna. Linan har ett täcke / rundell matningssystem upp till 1500 x 1500 mm.

Presslinje 3

2 st djupdragning hydraulpressar med en presskraft på 500 ton vardera. Linjen är helautomatisk och 3 robotar hanterar plockning och plats genom processerna. Slutet av linen 1 portalrobot för palletering.

Linjen är spolbaserad upp till 1000 mm bred och 1,5 – 6 mm tjock.

Andra maskiner

Mätmaskin för processkontroll och slutdokumentation.

Maskiner för färdigställande av produkter.

Rengörings- och rullmaskin med 1 robot. Linjen är helautomatisk med pallkedjespår.

Skärlinje för rak och trapetsformad platta. Linjen är helautomatisk med 1 robot för stapling på pallar. Coilbaserad upp till en bredd på 800 mm och en tjocklek på 0,5 – 2,5 mm.

Flera robotceller där kundspecifika processer löses, som t.ex stansning i platt stål, limning, stansning och punktsvetsning.

Alkalisk avfettning, polering och förpackningsuppgifter m.m.

Skriv till oss

+45 7627 3232