Djupdragning för artikelbearbetning

Djupdragning för artikelbearbetning – En resursbesparande och ekonomiskt fördelaktig process. Hög hållfasthet med kallformningsprocess.

Djupdragning för artikelbearbetning

Djupdragning är en resursbesparande process. Arbetsstyckena kan bearbetas från samma metallstycke, och det finns därför inget behov av efterföljande svetsning och efterbehandling. CK Deep Drawing utför konventionella drag, krängande drag (vänddrag), hydromekaniska drag, asymmetriska drag och flera drag på samma platta.

Arbetsstyckena uppnår en hög hållfasthet på grund av kallformningsprocessen, vilket gör att de kan tillverkas i tunnare plåttjocklekar än med andra tillverkningsmetoder.

Vad är lämpligt för djupdragning?

Djupdragning lämpar sig för många ändamål som t.ex. lampdelar, golvvärmeplattor, ståltoaletter, ventilation, pumpar, tågbromsar och lantbruksmaskiner m.m. CK Deep Drawing har erfarenhet av att tillverka de kända lindningstyperna, som t.ex. används för tillverkning av fodertråg vattenskål till stall och toaletter i tåg. Djupdragning med flera drag är en annan toppfärdighet som kan göra mycket stora föremål mycket mindre utan att materialet spricker.

CK Deep Drawing gör produktutveckling tillsammans med kunderna. Föremål utvecklas och optimeras antingen genom att göra dem tunnare eller genom att byta material. Ofta kan plast och andra tillverkningsmetoder ersättas med metall och göra produkten både bättre, mer hållbar och billigare.

CK Deep Drawing och Deep Drawing

Vi arbetar i plåttjocklekar från 0,5 mm till 20 mm, i material djupdragning i stål, rostfritt stål och aluminium. Utifrån beställningens tekniska underlag och de analysresultat vi kommit fram till konstruerar vi olika typer av verktyg i CAD för det enskilda utkastet, och väljer den mest lämpliga presstekniken. All montering av egna föremål, utförd av oss.

Har du andra önskemål, fråga oss gärna.

Skriv till oss

+45 7627 3232