CK Deep Drawing har fått en ny presslinje


CK Deep Drawing har investerat i ytterligare en presslinje. Den nya investeringen ger 90 % automatiserad produktion.

CK Deep Drawing har en långsiktig plan för att automatisera så nära 100% som möjligt och med den nya presslinjen har vi kommit långt.

Specialutvecklad presslinje

CK deepdrawing ny presslinje 02Den nya presslinjen är speciellt utvecklad för att möta våra krav på flexibilitet och produktivitet. Den är avsedd för alla typer av arbetsstycken som kräver mer än en design med plåttjocklekar på 1 till 8 mm. Stora och små serier kan tillverkas på den nya presslinjen på ett effektivt sätt med snabba verktygsbyten och korta stillestånd samt hög effekt.

Linjen är spolbaserad, och det går att formatklippa en platta i önskad storlek på en svängbar sax – även som trapetsform. Sedan kan den designas i 2 500 balpressar, som är monterade med 3 robotar, vilket ger en snabb processhantering mellan varje pressslag, linjens två staplingsstationer fylls och töms växelvis för att säkerställa kontinuerlig produktion. Hela processen utförs automatiskt – även hanteringen av restmaterialet som uppstår.

Skriv till oss

+45 7627 3232