CK Deep Drawing arbetar med hållbarhet


CK Deep Drawing har i samarbete med Erhvervshus Midtjylland i Danmark och konsultföretaget Viegand Maagøe initierat ett 3 månader långt projekt med syfte att utarbeta en klimatrapport.

Arbete med CO2-kartläggning enligt Greenhouse Gas Protocol (GHGP) och en plan kommer att tas fram för de klimatrelaterade åtgärder som ska vidtas de kommande åren.

CK Deep Drawing har uppmärksammat klimatavtrycket under ett antal år och har redan investerat i flera hållbara initiativ. En kompressor har köpts in med betydligt mindre energiförbrukning, lysrör har bytts ut mot LED-belysning i hela fabriken, oljepannor har bytts ut mot värmepumpar och överskottsvärmen från maskineriet återvinns i värmepumparna. Mätningar har även redovisats i hållbarhetsplattformen Ecovadis och 2022 var bedömningen silverfärgad, så grunden är bra för arbetet med framtidens klimatavtryck.

Skriv till oss

+45 7627 3232