djupdragning stansning_01

Fleksibilitet er nøgleordet

På samma sätt som tiderna förändras och era behov, produkter och förväntningar utvecklas är CK Deep Drawing också i ständig utveckling och förändring.

I denna bransch står ingenting stilla. Och även om det givetvis i stor utsträckning behövs en solid bas av praktisk erfarenhet att stå på, så sker det hela tiden en betydande utveckling och finputsning av kunskap, teknik och inköp av bästa, högteknologiska utrustning.

ckdeepdrawing fleksibilitet

Detaljerat kunnande skapar bra beslutsunderlag
För att kunna erbjuda er den bästa lösningen behöver vi detaljerad kunskap om olika materials möjligheter och begränsningar under bearbetning och formgivning. De uppdrag som vi utför kan vara mycket olikartade, så därför försöker vi i största möjliga utsträckning testa, forska och undersöka ner till minsta detalj för att kunna ta ställning till uppdraget från början – och nå fram till ett optimalt resultat via en optimerad produktionsprocess.

Vi arbetar med många olika materialtjocklekar och vi vet hur dessa bör variera inom en designs ramar. Vi vet också hur och när vår djupdragningsteknik rentav kan göra materialet starkare.

Supplement till de praktiska erfarenheterna
För att löpande kunna skapa tillräckligt med erfarenhet och knowhow och utifrån detta testa de idéer och önskemål som

ni kunder kommer med, lägger vi mycket energi på till exempel digitala simuleringar i starka digitala 3D-verktyg, specialutvecklade för branschen. Det blir ett oumbärligt supplement till den omfattande praktiska erfarenheten som vi under decennier har skapat i verksamheten.

Våra medarbetare är välutbildade och erfarna och vår speciella produktions-mjukvara rymmer i sig stora mängder kunskap. Tillsammans ger det optimala förutsättningar för produktionen i form av både flexibilitet, kvalitet och trygghet.

Trovärdighet och global klass
CK Deep Drawing har sedan 1910 varit en stabil, trovärdig och kvalitetsmedveten samarbetspartner till utländsk och dansk industri. Idag är maskinparken stor och modern. Den matchar den globala marknaden och ger en ”state of the art”-presentation inom avancerad plåtbearbetning och finisharbete. ckdeepdrawing diplom_2008

Vi är givetvis DS/EN ISO 9001:2008-certifierade.

Vi har genom åren hjälpt många olika branscher med framställning av konkurrenskraftiga produkter.

Några sådana exempel är köksredskap till storkök, bageriindustrin, desinfektionsmaskiner till sjukhus, dykpumpar, VVS, ventilation, produkter till tågindustrin, agro-produkter, många olika slags motorkomponenter, fönsterelement, golvvärmeplattor med mera till byggindustrin, vattenfilter – och speciella produkter som dammsugarkomponenter och många designkomponenter, till exempel till belysning och lampor.