djupdragning stansning_02

Optimerad produktion

Det är djupdragning och stansning som CK Deep Drawing arbetar med.

Ett hantverk som vi ständigt finputsar, utvecklar och optimerar enligt konstens alla regler för att ni som kund ska kunna få den optimala formen och produktionsprocessen – också ur en ekonomisk synvinkel.

Vi ser det som vårt ansvar att era produkter och delkomponenter formges och produceras på bästa och billigaste vis i det valda materialet. Det kräver avsevärd knowhow, investeringar i de senaste och mest högteknologiska maskinerna och inte minst i den specialiserade mjukvara, som behövs. Därför investerar vi stort inom dessa områden.

ckdeepddrawing 194

Våra medarbetare är välutbildade och erfarna liksom vår speciella produktionsmjukvara innehåller stora mängder kunskap. Sammanlagt ger det optimala förutsättningar för produktionen i form av flexibilitet, kvalitet och trygghet.

Vi har avancerade robotar på alla maskiner, vilket innebär många självklara fördelar. Effektiviteten och kapaciteten ökar markant, produktionen blir billigare och också betydligt mer likartad samt felfri. Våra maskiner är nya och effektiva med några av de största pressarna som branschen erbjuder.

Det är de mest komplicerade ämnena vi gör här i huset. Ofta rör det sig om små och mellanstora produktionsantal.

Om det i produkterna ingår till exempel beslag eller andra detaljer, som medför processer med höga kostnader och i övrigt inte kräver vår expertis, väljer vi att outsourca dessa uppdrag och bland annat producera dem på egen fabrik i Asien. Vi fyller en hel container åt gången med småämnen till många olika kundbeställningar. Därmed är vårt stora flöde av ordrar med till att minimera priset för dig som kund.

All montering sker hos oss

Tekniker
Utifrån karaktären på ordern och de analysresultat som vi kommit fram till konstruerar vi olika typer av verktyg i CAD till det enskilda djupdragningsämnet och väljer den mest lämpade presstekniken. Verktygen produceras globalt, men vi utför själva djupdragninget här i huset.

Det kan röra sig om:
– Konventionellt tryck
– Vändtryck
– Hydromekaniskt tryck till många speciella ämnen
– Følgestans
– Finstans
– Prägling
– Toxning
Vi är givetvis DS/EN ISO 9001:2008-certifierade.

Material
Vi arbetar med många olika materialtjocklekar och vi vet hur dessa bör variera inom en designs ramar. Vi vet också hur och när vår djupdragningsteknik rentav kan göra materialet starkare, även kallat deformationshärdning.

För att löpande kunna skapa tillräckligt med erfarenhet och knowhow och utifrån detta testa de idéer och önskemål som ni kunder kommer med, lägger vi mycket energi på till exempel digitala simuleringar i starka digitala 3D-verktyg, specialutvecklade för branschen. Det blir ett oumbärligt supplement till den omfattande praktiska erfarenheten som vi under decennier har skapat i verksamheten.

Vår kompetens blir en fördel för erl
Totalt sett ger CK Deep Drawings kompetenser er de optimala förutsättningarna för produktionen i form av flexibilitet, kvalitet och trygghet. Hos oss garanteras ni som kund en yrkesmässig trovärdighet av global klass. CK Deep Drawing har sedan 1910 varit en stabil, trovärdig och kvalitetsmedveten samarbetspartner för den danska industrin. I dag är maskinparken stor och modern, den matchar den globala marknaden och ger en "state of the art"-presentation inom avancerad plåtbearbetning och finisharbeten.

Vi är beredda att hjälpa er med att ta fram konkurrenskraftiga produkter, oavsett vilken bransch ni befinner er i.

Några exempel är produktområden som köksredskap till storkök, bageriindustrin, desinfektionsmaskiner till sjukhus, dykpumpar, VVS, ventilation, produkter till tågindustrin, agro-produkter, många olika slags motorkomponenter, fönsterelement, golvvärmeplattor med mera till byggindustrin, vattenfilter – och speciella produkter som höjdmätare till flygplan, dammsugarkomponenter och många designkomponenter, till exempel till belysning och lampor.

ckdeepddrawing 324