djupdragning stansning_05

CK Deep Drawing blir ISO-14001-certifierade

Direktör Peter Møller säger:
- Vi måste gå i täten inom alla områden i vår bransch. Därför har vi avsatt resurser till att också bli ISO-14001-certifierade under detta år. Vi vill dels tillmötesgå

ck deep_drawing-35581

många kunders uttalade önskemål, dels de krav som inom kort kommer bli självklara att ställa på en verksamhet som vår.

- Våra kunder har redan stor tillit till CK Deep Drawing, men det är också viktigt att kunna dokumentera att allt är korrekt och har professionell standard in i minsta detalj.

- För närvarande går en av våra män en kurs, som rör den nya certifieringen. Han står också för infasning under nästa år och för all nödvändig dokumentation. Det är vår kvalitetschef, John B. Rasmussen, som står för detta.

-Idag är det överallt – också globalt – massivt fokus på miljö och hållbarhet i verksamheterna, fortsätter direktör Peter Møller. Det är också viktigt – både för oss och för våra kunder – att vi uppfyller tidens nya och stränga krav.
 

- Dessutom är den gröna tankegången i grund och botten sund på andra sätt, som ger bonus. Den skapar större tillit från kunderna, mer goodwill från alla tänkbara håll tack vare verksamhetens positiva miljöprofil – och faktiskt medför ofta de insatser man gör för att uppfylla kraven en positiv effekt på arbetsgång, avfallshantering, resursförbrukning och arbetsmiljö. Därmed sparar man omkostnader, blir mer effektiv i produktionsprocessen och får nöjdare kunder och medarbetare – samtidigt som man bidrar till en bättre